เรื่องเด่น
Home / สุขภาพตา / โรคตาบอดสีคืออะไร เกิดจากอะไร ทดสอบสายตา

โรคตาบอดสีคืออะไร เกิดจากอะไร ทดสอบสายตา

โรคตาบอดสีคืออะไร?

สาเหตุของตาบอดสีเกิดจากเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งในม่านตา ที่ซึ่งมีความไวต่อสีต่างๆ เกิดความบกพร่องทำให้ดวงตาไม่สามารถที่จะมองเห็นสีได้ มองเห็นสีผิดเพี้ยนไป หรือรับรู้ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสองสี ชนิดที่ทุกคนทั่วไปรู้จักได้แก่ตาบอดสีที่มองสีเขียวกับสีแดงไม่เห็น คือจะไม่สามารถแยกสีแดงกับสีเขียวออกจากสีอื่นได้ ดังนั้นคนโรคตาบอดสีชนิดนี้จะมองเห็นสีต่างๆในโลกเป็นสีอื่น เช่น สีน้ำเงิน สีเหลือง สีขาว สีเทา หรือสีดำ

ซึ่งโดยทั่วไปโรคตาบอดสีถูกถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์โดยกำเนิด ส่วนมากพบผู้ป่วยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยคิดเป็นอัตราส่วนของผู้ชายประมาณ 8% และผู้หญิงประมาณ 0.4%


How Does Colorblindness Work?

อากาของโรคตาบอดสี

ภาวะและอากาศของผู้ป่วยที่ตาบอกสีอาจไม่เหมือนกัน และแตกต่างออกไปตามชนิดของตาบอดสีที่เป็น ซึ่งสามารถสังเกตได้จากอาการเหล่านี้

  • จดจำและแยกสีต่างๆ ได้ไม่ชัดเจน เกิดความสับสนในการบอกสี เช่นการแยกระหว่างสีแดงและสีเขียวไม่ได้
  • ผู้ป่วยบางคนอาจสามารถมองเห็นสีได้หลากหลาย แต่บางสีอาจจะแตกต่างออกไปจากที่คนอื่นเห็น หรือคนละโทนสีกันเป็นต้น
  • บางรายสามารถมองเห็นได้เป็นบางโทนสีเท่านั้น
  • ในนางรายสามารถมองเห็นได้เฉพาะสี ขาว ดำ เท่าเท่านั้น ซึ่งผู้ป่วยประเภทนี้มีจำนวนไม่มากนัก และไม่ค่อยพบเห็น

าเหตุขอโรคตาบอดสีมีหลายอย่างดังนี้

  1. กลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิดหรือกรรมพันธุ์ เป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด โดยปกติคนเราจะมีเซลล์รับแสงที่จอประสาทตา 3 สี คือได้แก่สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินซึ่งมีปริมาณเม็ดสีในเซลล์ที่ปกติ แน่นอนว่าสาเหตุหลักเกิดจากกรรมพันธุ์ เนื่องจากสามารถถ่ายทอดผ่านยีนด้อยบนโคโมโซม X นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมภาวะตาบอกสีถึงถูกพบในผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง เนื่องด้วยโคโมโซมในเพศชายจะเป็น XY ซึ่งนั่นหมายถึงว่าหาได้รับยีนด้อยบนโคโมโซม X จากพ่อแม่มา เพศชายจึงมีโอกาสที่จะตาบอดสี ต่างกับเพศหญิง ที่โคโมโซมเพศเป็น XX ซึ่งแม้จะรับยีนด้อยบนโคโมโซม Xจากพ่อแม่มา อาจเป็นเพียงแค่พาหะเท่านั้น จะอาจจะมีผลต่อเมื่อมีบุตรเป็นต้น
  2. กลุ่มที่เป็นภายหลังและกลุ่มอื่นๆ นอกจากสาเหตุหลักของตาบอดสีที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์แล้ว มักเกิดจากโรคทางจอประสาทตา หรือโรคของเส้นประสาทตาอักเสบมักจะเสียสีแดงมากกว่าสีอื่นในบางรายตาบอดสีอาจเกิดจากสภาวะบางอย่างของร่างกาย ตัวอย่างเช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้เซลล์ประสาทในม่านตาเกิดการเสื่อมตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่มองสีผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือคนละโทนสีนั่นเอง โรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตา (โรคต้อหิน ต้อกระจก ฯลฯ)โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวานหรือโรคพาร์กินสันเองก็มีส่วนที่ให้เกิดโรคข้างเคียงกับความผิดปกติในการมองเห็นได้เช่นกัน รวมไปถึงการใข้ยา หรือสารเคมีบางชนิดเช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์หรือสเตรีน ก็มีส่วนส่งผลให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นสีได้เช่นกัน

การรักษาโรคตาบอดสี

การรักษาตาบอดสีที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดจากพันธุ์กรรมนั้นยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จักษุแพทย์อาจแนะนำให้ใช้แว่นตาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยกรองแสงบางสีออกไป ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นสีได้ชัดขึ้น ซึ่งแน่นอนก็ไม่สามารถแก้ให้ได้เหมือนคนปกติร้อยเปอร์เซ็นต์

หากอาการตาบอกสีนั้นเกิดจากโรคแทรกซ้อนต่างๆนั้น อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโดยตรงเพื่อให้รักษาจากสาเหตุหลักของโรค ให้อาการดีขึ้นและลดภาวะอาการแทรกซ้อนทางสายตา

นอกจากนั้นจักษุแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยเรียนรู้เทคนิคในการจดจำแทนการมองเห็นสี เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น การจัดเรียงสีของเสื้อผ้า เพื่อให้ผู้ป่วยคุ้นชินกับโทรสีแต่ละสีก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ผู้ป่วยตาบอดสีใช้กัน


ARE YOU COLOR BLIND? (QUICK TEST)

การป้องกันโรคตาบอดสี

การป้องกันโรคตาบอดสีนั้นยังไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็ก โดยการตรวจคัดกรองตาบอดสีและทดสอบสายตาของเด็กวันก่อนเข้าโรงเรียน สำหรับบุคคลทั่วไปอาจเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพรายปี เช็คค่าสายตาสั้นยาวไปด้วยเลยทีเดียวก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและประสาทตาควรได้รับการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ

แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีอาการตาบอดสี มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนมีบุตร อย่างที่ทราบกันดีนั้นภาวะตาบอดสีสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุ์กรรม ซึ่งโอกาสที่บุตรจะเกิดมาแล้วมีภาวะตาบอดสีนั้นสูงมากเลยทีเดียว

เมื่อสงสัยว่ามีอาการเห็นสีผิดเพี้ยนไป หรือมีปัญหาทางด้านสายตา ควรรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางหรือจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจหาความผิดปกติ และรับการแก้ไขอย่างถูกวิธี

โรคตาบอดสีนั้นไม่ใช่โรคร้ายแรงก็จริง แต่มีผลอย่างมากในการดำรงชีวิต จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจระหนักและหมั่นตรวจเช็คก่อนที่จะสายเกินไป

มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน - 93%

93%

คะแนนโหวต

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหน?

User Rating: 4.53 ( 4 votes)

Check Also

ประโยชน์ของยาหยอดตาและป้ายตาที่ควรรู้

ประโยชน์ของยาหยอดตาและป้ายตาที่ควรรู้

ยาหยอดตาและป้าย …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.