เรื่องเด่น
Home / สุขภาพตา / 5 ลักษณะอาการเบาหวานขึ้นตาที่ต้องระวัง

5 ลักษณะอาการเบาหวานขึ้นตาที่ต้องระวัง

อาการเบาหวานขึ้นตา

เบาหวานถือว่าเป็นโรคร้ายหนึ่งที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่ง ปัจจุบันพบจำนวนของผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น อาจจะด้วยพฤติกรรมการกินของผู้คนในปัจจุบันที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย โดยเมื่อคนเรามีอาการของโรคเบาหวานนั้น มักจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกายทั้งภายใน ภายนอก และเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ โดยหนึ่งในอาการแทรกซ้อนที่พบเจอได้บ่อยและร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆคือ “เบาหวานขึ้นตา


Animation: Diabetic Retinopathy

เบาหวานขึ้นตาคืออะไรและเกิดจากสาเหตุใด

เบาหวานขึ้นตา คืออาการแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น น้ำตาลอุดตันเส้นเลือด และเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้เป็นระยะเวลานาน ส่งผลทำให้เส้นเลือดที่จอตาหรือเรตินานั้นเกิดเสื่อมสภาพและมีอาการอักเสบร่วมด้วย จนทำให้การมองเห็นผิดปกติ ซึ่งในระยะแรกนั้นอาจจะไม่ได้ดูส่งผลต่อการมองเห็นมากนัก แต่หากปล่อยไว้นานและไม่ทำการรักษาอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ โดยในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโรคที่ตรวจพบอาการเบาหวานขึ้นตา อาจจะด้วยพฤติกรรมการกินของผู้ป่วยเอง หรือการปล่อยปะละเลยจนทำให้อาการเบาหวานขึ้นตาเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว

ลักษณะอาการของโรคเบาหวานขึ้นตา

อาการของโรคเบาหวานขึ้นตานั้นสามารถแบ่งออกเป็นได้ 5 อาการใหญ่ๆ ได้แก่

  1. ไม่แสดงอาการ ในช่วงระยะแรกนั้นอาจจะมีอาการใดๆแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วไปนั้นอาจจะคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นโรคดั่งกล่าว เพราะว่าไม่มีอาการแสดงออกทางสายตาแต่อย่างใด ทำให้เกิดความชะล่าใจและไม่ได้ตรวจโดยแพทย์จักษุอย่างละเอียด
  2. มองเห็นไม่ชัด เมื่อโรคเบาหวานได้ลุกลามเข้ามาที่จอตาผู้ป่วยจะมีอาการแรกคือการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนเหมือนกัน เกิดจากสาเหตุของโรคเบาหวานที่ได้ลุกลามไปจนถึงส่วนที่เรียกว่า มาคูลา(macula) ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ามองภาพไม่ชัดหรือทำกิจกรรมใดๆก็มองไม่สะดวกเท่าที่ควร
  3. เห็นภาพบิดเบี้ยว อาการนี้เกิดจากจอตาเกิดการบวมน้ำขึ้น เนื่องจากเซลล์จอตาถูกทำลายโดยโรคเบาหวานนั่นเอง ทำให้เนื้อเยื่อบางส่วนตายและส่งผลให้ภาพที่มองเห็นเกิดการผิดเพี้ยนบิดเบี้ยว
  4. ตามืดไปด้านหนึ่ง อาการนี้เป็นช่วงโรคเบาหวานได้ส่งผลทำให้เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงจอตานั้นอุดตันอย่างหนัก ให้ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงการทำงานของจอตาและประสาทตา ส่งผลให้ตามืดเป็นบางส่วนจนทำให้มองไม่เห็นในส่วนนั้นๆ
  5. ตามืดอย่างฉับพลัน เป็นอาการที่น่ากลัวที่สุดเพราะจะทำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วคราว เกิดจากเลือดออกในวุ้นจอตาอย่างรวดเร็ว

วิธีการสังเกตอาการเบาหวานขึ้นตา

การสังเกตอันดับแรกต้องทราบตัวเองก่อนว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ หากตนเองไม่ได้มีอาการของโรคเบาหวานมาก่อนแต่พบว่ามีอาการตามัว มองไม่ชัด หรือตามืด ควรทำการตรวจระดับน้ำตาลและตรวจหาโรคเบาหวานด้วย สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วควรคตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดและความดันอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้เกิดอาการเบาหวานขึ้นตาได้

ผู้ป่วยที่มีอาการของเบาหวานเมื่ออายุ 0 – 30 ปี ควรเข้ารับการตรวจตาหลังจากเป็นเบาหวานประมาณ 5 ปี หากมากกว่านั้นควรเข้าตรวจอย่างเป็นประจำในทุกๆปี ผู้ป่วยที่มีอาการของเบาหวานเมื่ออายุ 31 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจตาหลังจากเป็นเบาหวานโดยทันทีและควรเข้าตรวจอย่างเป็นประจำในทุกๆปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์ควรเข้าเบาหวานขึ้นตาโดยทันทีที่ตั้งครรภ์หรือภายใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทราบผลและป้องกันได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด


Diabetes Retinopathy: Symptoms, Causes, Prevention and Treatments

รักษาอาการเบาหวานขึ้นตาได้อย่างไร

การรักษาในเริ่มต้นนั้นจะต้องทำการตรวจเพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้อง หากพบว่ามีอาการเบาหวานขึ้นตาจริงแพทย์จะทำการรักษาตามระยะของโรค ซึ่งการรักษาอาการเบาหวานนั้นควรจะต้องเริ่มที่ผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยหากเป็นระยะแรกผู้ป่วยจะต้องทำการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือความดันเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้อาการเบาหวานลุกลามและส่งผลให้เกิดอาการปวดในระยะรุนแรงที่ดวงตา  แต่หากพบว่ามีอาการลุกลามไปแล้วหรือเกิดเส้นเลือดใหม่ แพทย์จะสั่งเข้ารับการรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์ เพื่อรักษาเส้นเลือดและความผิดปกติในจอตา วิธีการรักษาสุดท้ายคือการผ่าตัดวุ้นตาซึ่งเป็นในกรณีที่มีเลือดออกในวุ้นตาแล้วนั่นเอง

วิธีการป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตา

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นตาที่ดีที่สุดนั้นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินของตนเอง โดยเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด รสหวานจัด หรือคอลเลสเตอรอลสูง เพราะอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาการเบาหวานทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หมั่นออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ สำหรับผู้ที่มีอาการเบาหวานอยู่แล้วควรทานยารักษาเบาหวานอย่างต่อเนื่อง และควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอ นอกจากจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตาได้แล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆจากโรคเบาหวานได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาด้วยควรดูแลตัวเองและสำรวจอาการอย่างสม่ำเสมอ ว่าการมองเห็นของตนเองยังมีปัญหามากน้อยเพียงใด ตามืดหรือไม่ มองเห็นได้มากน้อยแค่ไหน หมั่นตรวจระดับน้ำตาในเลือด และห้ามลืมทานยารักษาอาการเบาหวานอย่างเด็ดขาด นอกจากนั้นนอกจะตรวจอาการเบาหวานแล้วควรเข้าพบแพทย์จักษุเพื่อตรวจอาการตาโดยเฉพาะอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน - 81%

81%

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหน?

User Rating: 0 ( 2983 votes)

Check Also

ประโยชน์ของยาหยอดตาและป้ายตาที่ควรรู้

ประโยชน์ของยาหยอดตาและป้ายตาที่ควรรู้

ยาหยอดตาและป้าย …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.